Εξωτερικό πλύσιμο
6.00
 • Εξωτερικό πλύσιμο
 • Εξωτερικό κέρωμα
 • 8 λεπτά
Καθαρισμός μέσα/έξω
15.00
 • Εξωτερικό πλύσιμο
 • Εξωτερικό κέρωμα
 • Εσωτερικός καθαρισμός
 • Κρέμα στα εσωτερικά πλαστικά
 • 30 λεπτά
Μίνι βιολογικός καθαρισμός σαλονιού
30 - 35.00
 • Για ελαφρώς λερωμένα αυτοκίνητα
 • Καθίσματα
 • Μοκέτα
 • Πορτ-μπαγκάζ
 • Πλαϊνά πλαστικά
 • Ταμπλώ
 • Ντουλαπάκια
 • Τσεπάκια
 • Χώρος ρεζέρβας
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα
 • Η διάρκεια ποικίλλει
Βιολογικός καθαρισμός σαλονιού
Από 80
 • Για πολύ λερωμένα αυτοκίνητα
 • Καθίσματα
 • Μοκέτα
 • Πορτ-μπαγκάζ
 • Πλαϊνά πλαστικά
 • Ταμπλώ
 • Ντουλαπάκια
 • Τσεπάκια
 • Χώρος ρεζέρβας
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα
 • Η διάρκεια ποικίλλει
go top